Passieve koeling

De meeste warmtepompen zorgen in de winter voor aangename warmte, maar kunnen in de zomer ook voor verkoeling zorgen. Warmtepompen kunnen “omkeerbaar” werken, waarbij deze i.p.v. warmte, koude opwekken. Dit heet actief koelen. Actief omdat er ongeveer dezelfde elektrische energie toegevoerd als bij verwarmen. Vooral Lucht-/water warmtepompen werken op deze wijze.

Warmtepompen die gebruik maken van de bodem als bron, kunnen uitgerust worden met passieve koeling. Dat wil zeggen, dat het bronwater met een temperatuur van ca 10°C via een warmtewisselaar aan het afgiftesysteem wordt toegevoegd. Omdat hiervoor slechts weinig elektrische energie nodig is, namelijk alleen voor de circulatiepompen, spreekt men van passieve koeling. Deze koeling is nagenoeg gratis, maar is niet te vergelijken met airconditioning. Wanneer toegepast op een vloerverwarmingsinstallatie, zal dit comfortverhogend werken maar niet de ruimte op een constante (koele) temperatuur houden. De koude blijft immers op de vloer liggen. Wanneer dit koude bronwater echter gebruikt wordt in ventilatorconvectoren, of plafondkoeling, koelt men ook de ruimtetemperatuur af.