Bronnen

De warmtepomp kent vele bronnen. In principe kan alles waar (rest-)energie in zit als bron functioneren. Lucht-/water warmtepompen worden veelal in de buitenlucht (bron) geplaatst, maar kunnen evengoed in de afvoer van ventilatielucht worden opgesteld. Brine-/water en Water-/water warmtepompen kunnen, afhankelijk van uitvoering, worden aangesloten op bodemgebonden bronnen, zoals verticaal geboorde lussen, horizontaal gefreesde lussen en energiekorven, maar ook op niet-bodemgebonden bronnen zoals zeewater, proceswater, koelwater, e.d. Ook op alternatieve bronnen zoals PVT (hybride zonnepanelen) of op zogenaamde Eisspeicher.

In de woningbouw worden meestal verticaal geboorde bronnen toegepast, of wanneer voldoende ruimte voorhanden is, ook horizontaal gefreesde bronnen.

Horizontaal gefreesd:

Verticaal geboord:

Afhankelijk van het aantal boringen/collectoren, worden de collectoren aangesloten middels het Tichelmansysteem of individueel op een collectorbox: