Voor installateurs en architecten

De Trias Energetica is een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze strategie werd in 1996 door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem, één van de voorlopers van Agentschap NL) geïntroduceerd onder de naam Trias Energica. Later werd de Trias Energetica uitgewerkt door de TU Delft.

De strategie bestaat uit de volgende drie stappen:

Stap 1 hangt af van het ontwerp van de architect. Een goede schil met hoge isolatiewaardes beperkt de energievraag. Stap 2 ligt meestal bij de installateur: hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van zonnestroom, restwarmte, e.d. Bij Stap 3 komen wij in beeld. De eventueel benodigde restvraag aan energie door fossiele brandstoffen, waarbij het zo efficiënt mogelijk omgaan met deze fossiele brandstoffen een must is. Natuurlijk worden we met zijn allen hiertoe gestimuleerd door steeds strenger wordende eisen, zoals:

Maar ook de immer stijgende kosten voor fossiele brandstoffen, door:

In Nederland werd, tot voor kort, meestal alleen aan de stappen 1 en 2 voldaan. Er werd een dikke schil ontworpen waarna er zolang gepuzzeld werd met allerlei installatie opties tot men voldeed aan de geldende EPC-norm. Veelal werden er (en worden nog steeds) klakkeloos een aantal PV-panelen op het dak gegooid om maar zo snel en goedkoop mogelijk te voldoen aan al die “hinderlijke normen”. Daarbij word voorbij gegaan aan Stap 3: zo efficiënt mogelijk benutten van de restvraag aan fossiele brandstoffen.

Dit laatste kan o.a. door het inzetten van warmtepompinstallaties, waarbij de voorkeur uitgaat naar bodemgebonden installaties. Onze modulerende warmtepompen behoren tot de meest energiezuinige warmtepompen door het toepassen van de nieuwste inverter technieken. Het plaatsen van grote buffervaten is veelal niet meer nodig. De vuistregel voor het bepalen van de grootte van een buffervat is ca. 15liter per kW. Bij invertertechniek hanteren we daarbij de laagste waarde. Wanneer de warmtepomp kan moduleren tussen 2 en 8kW, hanteren we 2kW voor het bepalen van het buffervat. 2kW x 15liter = 30liter buffer. Wanneer de (niet nageregelde groepen) van de vloerverwarming in de woonkamer al 30liter inhoud bevatten, is een buffervat niet meer noodzakelijk. Voor onze compacte combi-warmtepompen uit de serie bravour-i, is dan ook altijd wel plaats in de woning. Graag denken wij hierover met u mee, we zijn immers geen dozenschuivers. Ook kunnen wij u geheel ontzorgen, door zowel de bron, de warmtepomp als ook het afgiftesysteem in één pakket aan te bieden, zodat een goede energiezuinige werking gewaarborgd is.